Uzraugot apsildes un karstā ūdens sistēmas, pastāvīgi veicam preventīvas un korekcijas darbības, kā arī novēršam avārijas tīklos. Remontējam un restaurējam ierīces, tās nomainām, regulējam sistēmas un sagatavojam siltumpunktus apsildes sezonai.

Kopā ar klientu ierosinām tehniskās izmaiņas, kas nosaka mazākus siltuma un karstā ūdens patēriņa rādītājus.

Ēkas apsildes un karstā ūdens sistēmu uzraugs atbild:

  • par nepieciešamo temperatūru dažādās objekta zonās,
  • par karstā ūdens temperatūru,
  • par kvalitatīvu ēkas apsildes un karstā ūdens sistēmu uzraudzību,
  • par iekšējās apsildes sistēmu avāriju likvidēšanu,
  • par ēkas apsildes un karstā ūdens sistēmu sagatavošanu apsildes sezonai.