Uzraugām uzņēmumu elektrotīklus, nodrošinām tehnisko apkalpošanu, operatīvi novēršam dažādus elektroinstalācijas bojājumus. Ņemot vērā objekta lielumu un saimnieciskās darbības specifiku, pastāvīgā darbā objektos par atbildīgajiem nozīmējam sertificētus inženierus.

Elektroenerģijas sistēmas uzraudzība ietver:

  • pastāvīgu elektroinstalācijas un elektrību patērējošo ierīču profilaktisku pārbaudi,
  • piedāvājumus elektroinstalācijas stāvokļa uzlabošanai un patēriņa samazināšanai,
  • elektroenerģijas patēriņa uzskaites un dokumentu/žurnālu kārtošanu,
  • pretestību mērījumus un elektrobarošanas shēmu noslēgšanu,
  • objektam vispiemērotāko elektroenerģijas piegādātāja un plāna izvēli,
  • citus ar elektroenerģijas sistēmas uzraudzību saistītus darbus.