Veicam pastāvīgu ūdensvada un notekūdeņu sistēmu uzraudzību, uz avārijas izsaukumiem par tīklos notikušiem bojājumiem reaģējam 24 stundas diennaktī. Sertificēti “City Service Engineering” inženieri, katru dienu, vērojot ierīču stāvokli, sniedz patēriņa atskaites un ierosina tehniskās izmaiņas.

Sistēmu uzraudzība ietver šādus darbus:

  • ūdensvada sistēmas cauruļvadu uzraudzību un remontdarbus,
  • iekštelpu tīklu vispusīgu uzraudzību,
  • iekšējo un ārējo tīklu, tai skaitā, lauka kanalizācijas, kā arī visu ierīču pārbaudīšanu, remontu, tīrīšanu un izvešanu,
  • lietus kanalizācijas un noplūdes tekņu profilaksi, tīrīšanu un pārbaudīšanu,
  • santehnikas un notekūdeņu sistēmu uzraudzības un remonta pakalpojumus,
  • ievada ūdens skaitītāju rādījumu fiksēšanu, to plombu pārbaudīšanu,
  • citus ar ūdensvada un notekūdeņu sistēmām saistītus darbus.