Sabiedrība „City Service Engineering” var uzņemties vadību visos jautājumos, kas saistīti ar darba drošības prasībām, veselības aizsardzību un ugunsdrošību. Mēs nodrošinām visu iespējamo pasākumu piemērošanu, lai nodrošinātu darbinieku drošību un novērstu nelaimes gadījumus, samazinātu pakļaušanu profesionālajiem riskiem un slimībām.