Apsardzes un videonovērošanas sistēmu tehniskā uzraudzība

Regulāras apsardzes un videosistēmu pārbaudes ļauj novērst iespējamus sistēmu traucējumus, nodrošina to netraucētu darbu un ilgmūžību. Pārbaužu laikā novērtējam sistēmu stāvokli un funkcionēšanu, atbilstību garantijas normām. Tāpat nodrošinām visu tipu apsardzes un videonovērošanas garantijas, pēcgarantijas un negarantijas bojājumu novēršanu.

  • Periodiska sistēmu pārbaude
  • Sistēmu bojājumu novēršana

Piekļuves kontroles sistēmu uzraudzība

Moderna piekļuves kontrole ēkās prasa pastāvīgu uzraudzību. Pastāvīgas darbinieku vai apmeklētāju plūsmas dēļ automātiskās iekārtas slodze pastāvīgi jāpārskata kvalificētiem speciālistiem, bet programmatūras bojājumi nekavējoties jānovērš. “City Service Engineering” nodrošina sistēmu funkcionēšanu un operatīvu bojājumu novēršanu 24/7.