Apskates audits (preliminārs)

“City Service Engineering”, lai palīdzētu jums samazināt izdevumus par enerģiju, piedāvā veikt jūsu ēkas, tehnoloģisko procesu vai inženiertehnisko sistēmu enerģijas un energoresursu taupīšanas novērtējumus.

 • Enerģijas taupīšanas pasākumu / iespēju saraksts, atskaite.
 • Prelimināru investīciju un pasākumu atmaksāšanās aprēķins.
 • Apjoms – 2–5 lpp.

Specifiskais audits (TDD)

 • Izvēlētās inženiertehniskās sistēmas visaptverošs audits un stāvokļa analīze.
 • Esošās sistēmas iekārtas novērtējums.
 • Tehnisko parametru pārbaude / modelis.
 • Faktisko parametru mērīšana un atbilstības novērtēšana projekta daudzumiem.
 • Faktiskais sistēmu nepieciešamības novērtējums.
 • Audita atskaites sagatavošana un prezentācija.
 • Prelimināri risinājumi.

Analītiskais audits

Visaptverošs audits, atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

 • Energoresursu patēriņa analīze.
 • Enerģijas taupīšanas pasākumu / iespēju novērtējums.
 • Precīzu investīciju aprēķināšana un pasākumu atmaksāšanās, iesniedzot komercpiedāvājumus.
 • Audita veikšana saskaņā ar apstiprināto Enerģētikas aģentūras izstrādāto metodiku.
 • Atskaites iesniegšana un konsultēšana pasākumu īstenošanas jautājumos.
 • Tehnoloģijas, ēku un transporta audita virzieni.