Padomus un piedāvājumus, kā taupīt enerģiju, sniedz liela daļa specializēto uzņēmumu. “City Service Engineering” klientiem taupīšanas rezultātus īpaši garantē vēl arī ar oficiālām saistībām.

Klientus aicinām izmantot divu tipu garantētas taupīšanas kontraktus: ar investīcijām un bez tām. Abos gadījumos tiek veikta objekta sistēmu apskate un norādītas enerģijas taupīšanas iespējas. Tiem, kam nav iespēju investēt, piedāvājam risinājumus, kas neprasa papildu izdevumus: sistēmu regulēšanu, periodisku ierīču un to parametru atbilstības monitoringu, atbilstības higiēnas normām kontroli. Ja ir iespēja investēt papildu taupīšanas pasākumos, kvalificēti uzņēmuma speciālisti veic visus ierīču uzstādīšanas darbus un uzraudzību.

Ieguvums:

  • ietaupīšanas garantija.
  • taupīšana bez investīcijām.
  • kvalificēta uzraudzība.