“City Service Engineering” profesionāli veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.

Konstrukciju uzraudzības pakalpojumi ietver:

  • Veicamo remontu tehnisko uzraudzību.
  • konstrukciju apskates ar droniem,
  • citu modernu tehnoloģiju izmantošanu uzraudzībā,
  • regulāru būves tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu un saskaņošanu ar institūcijām.