Kvalitātes kontrolei “City Service Engineering” velta īpašu uzmanību. Tāpēc, lai iegūtu vislabākās klientu atsauksmes, klientu vajadzības pēta specializēta kvalitātes kontroles struktūrvienība. Klientu aptaujas tiek veiktas vienu reizi gadā, bet vajadzības gadījumā – arī biežāk. Periodiski tiek pārbaudīti darba līdzekļi: automašīnas, darbarīki, darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi. Ikdienā veikto darbu vērtēšanu veicam, pārzvanot klientiem un personīgi aprunājoties, vai darbi tiešām ir izpildīti un apmierina pasūtītājus. Tā rezultātā atsauksmes par pakalpojumu kvalitāti tiek analizētas katru dienu.

Atbilstošā uzņēmuma gatavība veikt darbību, ekspluatējot elektroierīces, siltumierīces un turbīnas, sašķidrinātas naftas gāzes un dabasgāzes iekārtas, novērtēta Enerģētikas drošības komisija sniedzot tiesības veikt licencētu darbību.