Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzraudzība ir neatņemama ēku ikdienas uzraudzības daļa. Piedāvājam progresīvus risinājumus, kas garantē komfortablu darba, atpūtas vai brīvā laika pavadīšanas vidi visu tipu ēkās. Rūpējoties par vēdināšanas sistēmām, nodrošinām pareizu gaisa cirkulāciju telpās un komfortablu mikroklimatu tajās.

Uzstādām un uzraugām:

  • kondicionēšanas sistēmas,
  • dabīgās un piespiedu vēdināšanas sistēmas,
  • rekuperācijas sistēmas,
  • padeves un izvadīšanas sistēmas.