Īpaša klientu pašapkalpošanās platforma

Mēs nodrošinām atklātu un pārredzamu procesu vadību, izmantojot klientu pašapkalpošanās platformu. Katrs klients var saņemt informāciju par ēkas aprīkojuma stāvokli, reģistrēt problēmas, iesniegt pieprasījumus, izsekot darbu gaitai un ilgumam, ieskaitot visu veikto darbu vēsturi.

Pašapkalpošanās platforma saglabā šādus datus:

  • ieraksta visas veiktās apkopes un remontdarbus, ārkārtas situācijas gadījumus un saņemtos pieprasījumus 24/7 režīmā.
  • reāllaika darba pasūtījumu pieprasījumu izsekošana.
  • ērta ziņošana un datu vēstures analīze: pēc perioda; objekta; ziņojuma veida (avārija/remonts); sistēmas; darbu sākuma/beigām/ilguma u.c.
  • piekļuve pilnai informācijai (ziņojumi, tehniskā informācija par objektu, paziņojumi par veiktajiem/plānotajiem darbiem, nepilnību novēršana, ziņojums par veiktajiem darbiem/enerģiju, tehniskās apkopes un energoapgādes līgumi, rēķini, vēstules).
  • personalizēta ieeja sistēmā.
  • piekļuve datiem 24/7 režīmā no jebkuras vietas ar interneta pieslēgumu.
  • informācijas glabāšana visu līguma darbības laiku.