Sniedzam profesionālus ugunsdrošības sistēmu uzraudzības pakalpojumus, kuros ietilpst visi tehniskie darbi un juridiskie procesi, kas saistīti ar ugunsdrošību. “City Service Engineering” rūpējas par inženiertehnisko iekārtu un sistēmām, kas paredzētas aizsardzībai pret ugunsgrēka izcelšanos, uguns un dūmu izplatīšanos. Tiek nodrošināts drošs evakuācijas un glābšanās process nelaimes gadījumā.

Lai nodrošinātu pastāvīgu šo sistēmu darbību, tās nepieciešams regulāri tīrīt, testēt, regulēt un mainīt. Uzraudzība tiek veikta, vadoties pēc Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta noteiktās kārtības un iekārtu ražotāju sniegtās tehniskās informācijas un rekomendācijām.