Efektīvu ēku pārvaldīšanu nodrošinām, katram objektam piešķirot personīgo menedžeri. Menedžeris nodrošina, pārvalda un kontrolē visus procesus, kas saistīti ar ēku uzraudzību. Personīgais menedžeris ir pirmā un galvenā kontaktpersona, pie kuras ēkas saimnieki vai nomnieki vēršas, ja rodas jautājumi. Ņemot vērā vajadzības, menedžeris organizē obligātos un papildu darbus, kas saistīti ar ēkas vai tās sistēmu stāvokli, klientu komfortu.

Personīgais menedžeris ir atbildīgs par raitu mūsu uzņēmuma personāla darbu objektā, kā arī par savlaicīgu bojājumu novēršanu, risku novērtēšanu, pastāvīgu ēkas valdītāju un / vai ekspluatētāju informēšanu par veicamajiem darbiem un vajadzību pēc tiem.

Vienmēr ieklausāmies Klientu vēlmēs un piezīmēs, komunicējam personīgi, veltām maksimālu uzmanību klientam. Kopā ar Klientu analizējam ēkas stāvokli, profesionāli sniedzam ieteikumus, ierosinām darbus objektā, veicinām pastāvīgu sadarbību.

Pakalpojumi:

  • Uzmanība katram objektam.
  • Viena kontaktpersona visos jautājumos.
  • Nevainojama darbu organizēšana.