Profesionāli vadāmas ierīces ēkā var nodrošināt līdz 30% enerģijas ekonomiju. “City Service Engineering” inženieri, piemērojot ilggadīgu pieredzi un kompetenci, sniedz energoresursu vadības pakalpojumus objektos un attālināti. Piedāvājam visaugstākajiem standartiem atbilstošus, enerģētiskās sistēmas vadības risinājumus ēkās, kurās iekārtām nepieciešama kvalificēta uzraudzība un pastāvīga kontrole.

Slēdzam individuālus enerģētiskās sistēmas vadības kontraktus, kas aptver pakalpojumus no automatizētas uzskaites un automatizētām atskaitēm līdz inženieru nomai un pilnīgai ēku uzraudzībai.

Ieguvums:

  • ietaupījums līdz 30 procentiem,
  • kvalificēta uzraudzība,
  • tālvadība,
  • individuāli risinājumi,
  • inženieru noma.