Ēku tehniskā uzraudzība

“City Service Engineering” sniedz visaugstākajiem standartiem atbilstošus pakalpojumus, uzņēmumam ir kvalificēta inženieru un tehnisko speciālistu komanda. Garantējam visu ēkā esošo inženiertehnisko sistēmu nevainojamu darbu un ilgmūžību. Sertificēti speciālisti veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.

SAZINĀTIES

Ēku tehniskās uzraudzības pakalpojumi

01.

Uzraugām uzņēmumu elektrotīklus, nodrošinām tehnisko apkalpošanu, operatīvi novēršam dažādus elektroinstalācijas bojājumus.

02.

Uzraugot apsildes un karstā ūdens sistēmas, pastāvīgi veicam preventīvas un korekcijas darbības, kā arī novēršam avārijas tīklos.

03.

Veicam pastāvīgu ūdensvada un notekūdeņu sistēmu uzraudzību, uz avārijas izsaukumiem par tīklos notikušiem bojājumiem reaģējam 24 stundas diennaktī.

04.

Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzraudzība ir neatņemama ēku ikdienas uzraudzības daļa.

05.

Sniedzam gāzi patērējošu ierīču uzraudzības pakalpojumus, veicam profilaktisko apkopi, lokalizējam ierīcēs radušos bojājumus un veicam nepieciešamo remontu.

06.

Sniedzam profesionālus ugunsdrošības sistēmu uzraudzības pakalpojumus, kuros ietilpst visi tehniskie darbi un juridiskie procesi, kas saistīti ar ugunsdrošību.

07.

Regulāras apsardzes un videosistēmu pārbaudes ļauj novērst iespējamus sistēmu traucējumus, nodrošina to netraucētu darbu un ilgmūžību.

08.

Liftu, eskalatoru, invalīdu pacelšanas ierīču uzraudzība prasa operatīvu reaģēšanu visu diennakti.

09.

Netraucētu ēku darbību un to apmeklētāju mobilitāti garantējam, sniedzot profesionālus automātisko iekārtu uzraudzības pakalpojumus.

10.

“City Service Engineering” profesionāli veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.

11.

“City Service Engineering” klientu apkalpošanu un bojājumu novēršanu nodrošina Latvijā lielākie avārijas dienesti, kas strādā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.