Enerģijas uzskaite un tās nolasīšanas risinājumi

Konsultējam, izstrādājam piedāvājumus, ieviešam uzskaites un rādījumu nolasīšanas risinājumus. Iznomājam uzskaites ierīces īstermiņa mērījumiem. Lietojam tikai uzticamas ierīces. Varam piedāvāt arī neinvazīvas mērierīces, ja sistēmu apturēšana ir sarežģīta vai nav iespējama.

Enerģijas resursu taupīšana un patēriņa kontrole sākas no patēriņa datu noteikšanas, kas tiek īstenota ar automatizētu monitoringa sistēmu palīdzību. Ja situācija nav novērtēta, ir sarežģīti veikt patēriņa kontroli.

Lai panāktu optimālu resursu vadību, mēs piedāvājam:

  • Sistēmas projektēšanas posmā monitoringa mērķobjekti sadalāmi atsevišķās apakšgrupās, tiek novērtēta virtuālo punktu nepieciešamība, analizēta produkcijas datu integrācijas iespēja, sagatavota uzskaites sistēmas punktu shēma, saskaņota ievada uzskaites punktu integrēšana.
  • Sistēmas ieviešanas posmā tiek uzstādītas mērierīces (skaitītāji), instalēta datu uzkrāšanas iekārta, veikta visu punktu konfigurācija.
  • Sistēmas nodošana ekspluatācijā, kuras laikā kopā ar klientu tiek veidotas speciālas atskaites un veiktas procedūras, kas nepieciešamas darba turpināšanai ar uzskaites sistēmu.