Katru mēnesi klientam iesniedzam visu veikto remonta, avārijas vai papildu darbu elektronisko kopsavilkumu – atskaiti. Elektroniskā veidā saņemto informāciju var analizēt aktuālos griezumos, tabulu veidā, kā arī redzēt caurskatīšanai paredzētās izmaksas, darbu un procesu periodus, reģistrēto paziņojumu raksturu, kā arī citus aktuālus datus.

Mēs pastāvīgi uzkrājam visu informāciju par objektu, glabājam to elektroniskā formātā, tātad varam ātri iesniegt visu nepieciešamo informāciju par ēkas stāvokli, darbu izpildes stadiju, nepieciešamajām investīcijām, kā arī palīdzēt Klientam plānot un paredzēt darbus priekšdienām.

Pakalpojumi:

  • Klienta objektu datu kopsavilkumi.
  • Caurspīdīga datu iesniegšana.
  • Pastāvīga datu analīze.