EXERGIO ir ar ēku saistītu datu mērķtiecīga vākšana, strukturēšana, analīze un attālināta pārvaldīšana.

  • Ēku sistēmu audits un uzraudzība.
  • Datu plūsmas robotizācija un analīze 365 dienas gadā.
  • Sistēmas kļūdu atklāšana un risinājumu izvēle.
  • Atbilstošu koriģējošu pasākumu īstenošana.
  • Negadījumu novēršana uz vietas.
  • Ilgtspējīgi risinājumi, kas vērsti uz enerģijas taupīšanu un ēkas iekārtu efektivitāti.
  • Labas prakses standartizācija turpmākai attīstībai.