Ieviešam individuālus risinājumus klientu vajadzību apmierināšanai. Ievērojot objekta tipu, pielietojumu, vecumu un citu specifiku, izvēlamies risinājumus visām inženiertehniskajām sistēmām, sākot no vēdināšanas, līdz apgaismojumam. Risinājumus īstenojam ar saviem resursiem un nodrošinām raitu apkalpošanu visu garantijas laiku.

Ieguvums:

 • saņemsiet investīciju risinājumus un ieteikumus enerģijas taupīšanai,
 • varēsiet samazināt energoresursu patēriņu jūsu ēkā līdz 50%,
 • efektīvāk izmantosiet jau esošās inženiertehniskās sistēmas,
 • būsiet draudzīgi videi, samazināsiet CO₂ daudzumu,
 • dosiet savu ieguldījumu ES direktīvas īstenošanā, veicinot enerģijas taupīšanu,
 • iegūsiet konkurences priekšrocības,
 • uzzināsiet jaunākās patēriņa energoefektivitātes tendences,
 • dalīsieties pieredzē un problēmās ar inženieru / auditoru komandu.

Pārbaudīsim:

Vēdināšanas sistēmu:

 • tehnoloģiskos parametrus.
 • gaisa plūsmas vadību.
 • automātiku un vadību.
 • recirkulāciju / rekuperāciju.
 • vadību pēc CO2 daudzuma.

Dzesēšanas sistēmu:

 • efektivitāti un vadību.
 • adiabātisko dzesēšanu.
 • “Freecooling” dzesēšanu.
 • cirkulācijas sistēmas.
 • sistēmas balansēšanu.

Telpu mikroklimatu:

 • apsildes iekārtu automātiku un vadību.
 • apsildes iekārtu efektivitāti.
 • tehnoloģisko shēmu.
 • gaisa aizkarus un to vadību.
 • gaisa kvalitāti.

Elektrības patēriņu:

 • RJK (reaktīvās jaudas kompensēšanu).
 • izvēlēsimies optimālāko maksājumu plānu.
 • veiksim stundu patēriņa analīzi.
 • pārbaudīsim, vai izmantojat LNG potenciālu.

Apgaismošanas sistēmu:

 • iekārtas efektivitāti.
 • ietaišu vadību.
 • atbilstību higiēnas normām (HN).

Cirkulācijas sūkņu:

 • efektivitāti
 • ekspluatācijas stāvokli