Komerciālo ēku apsaimniekošanas ietvaros tiek sniegti vairāki pakalpojumi, kas nav saistīti ar attālinātu darbu izpildi, piemēram, avārijas dienesta darbības. Arī turpmāk uzņēmums organizēs avārijas dienestu un speciālistu darbu, kas veic dažādus remontus, tā, lai nodrošinātu minimālu kontaktu ar klientiem. Speciālisti ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem drošības līdzekļiem, uz objektiem dodas pilnībā sagatavoti un, veicot darbus, ievēro visus drošības pasākumus.

Darbs respiratorā

Pirms respiratora uzvilkšanas vienmēr dezinficējiet rokas.
Pirms respiratora noņemšanas obligāti dezinficējiet rokas. Pēc respiratora novilkšanas, ievietojiet to maisiņā un utilizējiet.

Roku dezinfekcija (noteikumi attiecas arī uz darbiniekiem, kas valkā cimdus)

Pirms uzvilkt respiratoru dezinficējiet rokas, uzvelciet cimdus un tad uzvelciet respiratoru.
Noņemot respiratoru – vispirms dezinficējiet rokas, tad noņemiet respiratoru, noņemiet cimdus un pēc tam atkal dezinficējiet rokas.

Kā dezinficēt rokas?