Personīgais menedžeris

Efektīvu ēku pārvaldīšanu nodrošinām, katram objektam piešķirot personīgo menedžeri. Menedžeris nodrošina, pārvalda un kontrolē visus procesus, kas saistīti ar ēku uzraudzību. Personīgais menedžeris ir pirmā un galvenā kontaktpersona, pie kuras ēkas saimnieki vai nomnieki vēršas, ja rodas jautājumi. Ņemot vērā vajadzības, menedžeris organizē obligātos un papildu darbus, kas saistīti ar ēkas vai tās sistēmu stāvokli, klientu komfortu.

Personīgais menedžeris ir atbildīgs par raitu mūsu uzņēmuma personāla darbu objektā, kā arī par savlaicīgu bojājumu novēršanu, risku novērtēšanu, pastāvīgu ēkas valdītāju un / vai ekspluatētāju informēšanu par veicamajiem darbiem un vajadzību pēc tiem.

Vienmēr ieklausāmies Klientu vēlmēs un piezīmēs, komunicējam personīgi, veltām maksimālu uzmanību klientam. Kopā ar Klientu analizējam ēkas stāvokli, profesionāli sniedzam ieteikumus, ierosinām darbus objektā, veicinām pastāvīgu sadarbību.

Pakalpojumi:

  • Uzmanība katram objektam.
  • Viena kontaktpersona visos jautājumos.
  • Nevainojama darbu organizēšana.

Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrolei “City Service Engineering” velta īpašu uzmanību. Tāpēc, lai iegūtu vislabākās klientu atsauksmes, klientu vajadzības pēta specializēta kvalitātes kontroles struktūrvienība. Klientu aptaujas tiek veiktas vienu reizi gadā, bet vajadzības gadījumā – arī biežāk. Periodiski tiek pārbaudīti darba līdzekļi: automašīnas, darbarīki, darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi. Ikdienā veikto darbu vērtēšanu veicam, pārzvanot klientiem un personīgi aprunājoties, vai darbi tiešām ir izpildīti un apmierina pasūtītājus. Tā rezultātā atsauksmes par pakalpojumu kvalitāti tiek analizētas katru dienu.

Atbilstošā uzņēmuma gatavība veikt darbību, ekspluatējot elektroierīces, siltumierīces un turbīnas, sašķidrinātas naftas gāzes un dabasgāzes iekārtas, novērtēta Enerģētikas drošības komisija sniedzot tiesības veikt licencētu darbību.


Darba procesu fiksēšana

Objektos strādājošie inženieri un universālie tehniķi operatīvi fiksē bojājumus, tos novērš, bet visu informāciju ar vienu pogas spiedienu nodod klientam pieejamai sistēmai.

Programmatūra savienota ar iekšējo biznesa vadības sistēmu, kas paredzēta operatīvai un precīzai informācijas apmaiņai, tāpēc, izmantojot mobilās ierīces un aplikācijas, esam inovatīvi un caurspīdīgi.

Pakalpojumi:

  • Darbu fotofiksācijas.
  • Operatīva informācijas nodošana.

Veicamo un izpildīto darbu atskaites

Katru mēnesi klientam iesniedzam visu veikto remonta, avārijas vai papildu darbu elektronisko kopsavilkumu – atskaiti. Elektroniskā veidā saņemto informāciju var analizēt aktuālos griezumos, tabulu veidā, kā arī redzēt caurskatīšanai paredzētās izmaksas, darbu un procesu periodus, reģistrēto paziņojumu raksturu, kā arī citus aktuālus datus.

Mēs pastāvīgi uzkrājam visu informāciju par objektu, glabājam to elektroniskā formātā, tātad varam ātri iesniegt visu nepieciešamo informāciju par ēkas stāvokli, darbu izpildes stadiju, nepieciešamajām investīcijām, kā arī palīdzēt Klientam plānot un paredzēt darbus priekšdienām.

Pakalpojumi:

  • Klienta objektu datu kopsavilkumi.
  • Caurspīdīga datu iesniegšana.
  • Pastāvīga datu analīze.

Klientu apkalpošanas centrs 24/7

Mūsu klienti var būt droši, ka uz visiem jautājumiem, lūgumiem, piezīmēm un piedāvājumiem tiks reaģēts laikā – klientu apkalpošanas centrs paziņojumus reģistrē un nodod izpildei jebkurā diennakts laikā.

Centra dispečeri uzreiz reģistrē izsaukumus sistēmā, sarunas ar klientiem tiek saglabātas reglamentētā kārtībā, tāpēc garantējam operatīvu reaģēšanu un caurspīdīgu izsaukumu reģistrēšanas un analīzes procesu. Strādājam visā Latvijā, tāpēc noteiktā un ar klientu saskaņotā laikā ieradīsimies uz visiem steidzamiem izsaukumiem.

Pakalpojumi:

  • Specializētais Klientu apkalpošanas centrs Latvijā.
  • Zvani tiek pieņemti visu diennakti.

Procesu vadība

Klientu objektos veicamos procesus fiksējam ar modernām viedierīcēm, tāpēc klientu ērtībām visi procesi operatīvi tiek ievietoti pašapkalpošanās e-platformās. Caurspīdīgu procesu vadību garantējam, pastāvīgi sniedzot darbu atskaites, analīzes un saglabājot ēkas bojājumu vēsturi. Operatīva reaģēšana tiek nodrošināta visu diennakti strādājošā klientu apkalpošanas centrā, kā arī katram objektam piešķirot personīgo menedžeri.