EXERGIO

EXERGIO ir ar ēku saistītu datu mērķtiecīga vākšana, strukturēšana, analīze un attālināta pārvaldīšana.

 • Ēku sistēmu audits un uzraudzība.
 • Datu plūsmas robotizācija un analīze 365 dienas gadā.
 • Sistēmas kļūdu atklāšana un risinājumu izvēle.
 • Atbilstošu koriģējošu pasākumu īstenošana.
 • Negadījumu novēršana uz vietas.
 • Ilgtspējīgi risinājumi, kas vērsti uz enerģijas taupīšanu un ēkas iekārtu efektivitāti.
 • Labas prakses standartizācija turpmākai attīstībai.

Enerģijas taupīšana

Enerģijas taupīšana

Veicam enerģijas patēriņa auditus, taupīšanas risinājumu efektivitātes analīzes un ieviešam individuālus taupīšanas pasākumus klientu objektos. Izmantojot finansēšanas modeli “Apmaksa no ietaupījumiem” (ESCO), palīdzam ieviest inovācijas enerģiju taupīšanai.

SAZINĀTIES

Sniedzam pakalpojumu garantiju – ja neradīsim enerģijas taupīšanas risinājumus, par Jūsu iztērēto laiku samaksāsim 1000€!

*Piedāvājums ir spēkā tikai biznesa klientiem.

Izmantojot modernās tehnoloģijas un inženieriju, kvalificēti pārvaldām uzstādītās iekārtas. Tāpēc visas ēkas sistēmas strādā saskaņā ar visaugstākajiem standartiem.

Katram klientam garantējam enerģētiskās uzraudzības rezultātus un oficiāli apņemamies taupīt enerģiju.

Enerģijas taupīšanas pakalpojumi

01.

“City Service Engineering”, lai palīdzētu jums samazināt izdevumus par enerģiju, piedāvā veikt jūsu ēkas, tehnoloģisko procesu vai inženiertehnisko sistēmu enerģijas

02.

Ieviešam individuālus risinājumus klientu vajadzību apmierināšanai.

03.

Profesionāli vadāmas ierīces ēkā var nodrošināt līdz 30% enerģijas ekonomiju.

04.

Ieviešot enerģiju ietaupošus risinājumus, piemērojam Rietumvalstu praksi – ESCO investīciju modeli.

05.

Ēku termogrāfiskā apsekošana ir uzticams un rezultatīvs veids, kā novērtēt siltuma sadalījumu ēkā.

06.

Padomus un piedāvājumus, kā taupīt enerģiju, sniedz liela daļa specializēto uzņēmumu.

07.

Konsultējam, izstrādājam piedāvājumus, ieviešam uzskaites un rādījumu nolasīšanas risinājumus.

08.

Ēkas enerģētiskās lietderības sertificēšana – reglamentēts process, kura laikā tiek noteikts ēkas enerģijas patēriņš.

08.

APEX Intelligence ir ar ēku saistītu datu mērķtiecīga vākšana, strukturēšana, analīze un attālināta pārvaldīšana.


Energoaudits

Apskates audits (preliminārs)

“City Service Engineering”, lai palīdzētu jums samazināt izdevumus par enerģiju, piedāvā veikt jūsu ēkas, tehnoloģisko procesu vai inženiertehnisko sistēmu enerģijas un energoresursu taupīšanas novērtējumus.

 • Enerģijas taupīšanas pasākumu / iespēju saraksts, atskaite.
 • Prelimināru investīciju un pasākumu atmaksāšanās aprēķins.
 • Apjoms – 2–5 lpp.

Specifiskais audits (TDD)

 • Izvēlētās inženiertehniskās sistēmas visaptverošs audits un stāvokļa analīze.
 • Esošās sistēmas iekārtas novērtējums.
 • Tehnisko parametru pārbaude / modelis.
 • Faktisko parametru mērīšana un atbilstības novērtēšana projekta daudzumiem.
 • Faktiskais sistēmu nepieciešamības novērtējums.
 • Audita atskaites sagatavošana un prezentācija.
 • Prelimināri risinājumi.

Analītiskais audits

Visaptverošs audits, atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

 • Energoresursu patēriņa analīze.
 • Enerģijas taupīšanas pasākumu / iespēju novērtējums.
 • Precīzu investīciju aprēķināšana un pasākumu atmaksāšanās, iesniedzot komercpiedāvājumus.
 • Audita veikšana saskaņā ar apstiprināto Enerģētikas aģentūras izstrādāto metodiku.
 • Atskaites iesniegšana un konsultēšana pasākumu īstenošanas jautājumos.
 • Tehnoloģijas, ēku un transporta audita virzieni.

Enerģijas taupīšanas risinājumi

Ieviešam individuālus risinājumus klientu vajadzību apmierināšanai. Ievērojot objekta tipu, pielietojumu, vecumu un citu specifiku, izvēlamies risinājumus visām inženiertehniskajām sistēmām, sākot no vēdināšanas, līdz apgaismojumam. Risinājumus īstenojam ar saviem resursiem un nodrošinām raitu apkalpošanu visu garantijas laiku.

Ieguvums:

 • saņemsiet investīciju risinājumus un ieteikumus enerģijas taupīšanai,
 • varēsiet samazināt energoresursu patēriņu jūsu ēkā līdz 50%,
 • efektīvāk izmantosiet jau esošās inženiertehniskās sistēmas,
 • būsiet draudzīgi videi, samazināsiet CO₂ daudzumu,
 • dosiet savu ieguldījumu ES direktīvas īstenošanā, veicinot enerģijas taupīšanu,
 • iegūsiet konkurences priekšrocības,
 • uzzināsiet jaunākās patēriņa energoefektivitātes tendences,
 • dalīsieties pieredzē un problēmās ar inženieru / auditoru komandu.

Pārbaudīsim:

Vēdināšanas sistēmu:

 • tehnoloģiskos parametrus.
 • gaisa plūsmas vadību.
 • automātiku un vadību.
 • recirkulāciju / rekuperāciju.
 • vadību pēc CO2 daudzuma.

Dzesēšanas sistēmu:

 • efektivitāti un vadību.
 • adiabātisko dzesēšanu.
 • “Freecooling” dzesēšanu.
 • cirkulācijas sistēmas.
 • sistēmas balansēšanu.

Telpu mikroklimatu:

 • apsildes iekārtu automātiku un vadību.
 • apsildes iekārtu efektivitāti.
 • tehnoloģisko shēmu.
 • gaisa aizkarus un to vadību.
 • gaisa kvalitāti.

Elektrības patēriņu:

 • RJK (reaktīvās jaudas kompensēšanu).
 • izvēlēsimies optimālāko maksājumu plānu.
 • veiksim stundu patēriņa analīzi.
 • pārbaudīsim, vai izmantojat LNG potenciālu.

Apgaismošanas sistēmu:

 • iekārtas efektivitāti.
 • ietaišu vadību.
 • atbilstību higiēnas normām (HN).

Cirkulācijas sūkņu:

 • efektivitāti
 • ekspluatācijas stāvokli

Energoresursu pārvaldība

Profesionāli vadāmas ierīces ēkā var nodrošināt līdz 30% enerģijas ekonomiju. “City Service Engineering” inženieri, piemērojot ilggadīgu pieredzi un kompetenci, sniedz energoresursu vadības pakalpojumus objektos un attālināti. Piedāvājam visaugstākajiem standartiem atbilstošus, enerģētiskās sistēmas vadības risinājumus ēkās, kurās iekārtām nepieciešama kvalificēta uzraudzība un pastāvīga kontrole.

Slēdzam individuālus enerģētiskās sistēmas vadības kontraktus, kas aptver pakalpojumus no automatizētas uzskaites un automatizētām atskaitēm līdz inženieru nomai un pilnīgai ēku uzraudzībai.

Ieguvums:

 • ietaupījums līdz 30 procentiem,
 • kvalificēta uzraudzība,
 • tālvadība,
 • individuāli risinājumi,
 • inženieru noma.

Termogrāfiskā apsekošana

Ēku termogrāfiskā apsekošana ir uzticams un rezultatīvs veids, kā novērtēt siltuma sadalījumu ēkā. Ar termovizoru iegūtais attēls – termofoto – parāda ēkas situāciju, izmantojot dažādu krāsu paleti. Gaišākās krāsas atbilst intensīvākam infrasarkanajam starojumam, tāpat arī augstākai nosacītajai temperatūrai. Iespēja redzēt temperatūru sadalījumu uz virsmas no attāluma, neietekmējot pašu virsmu, paver plašas iespējas dažādu ierīču, komponentu vai objektu stāvokļa noteikšanai.

Termogrāfiskās apsekošanas laikā “City Service Engineering” speciālisti nosaka problemātiskās ēku vietas, šo problēmu iemeslus un darbības, kas var uzlabot temperatūru sadalījumu objektā. Tieši šādi mērījumi parāda ēku siltumizolācijas trūkumus, tās efektivitāti un nolietojumu. Mērot šīs siltuma izplūšanas kritiskās vietas, varam novērtēt siltuma zudumus atsevišķos ēkas korpusos vai pat būvdarbu brāķi.

Pakalpojumi:

 • Siltuma zudumu analīze.
 • Fasādes plaisu novēršana.
 • Preventīvas darbības.

Garantēta enerģijas taupīšana

Padomus un piedāvājumus, kā taupīt enerģiju, sniedz liela daļa specializēto uzņēmumu. “City Service Engineering” klientiem taupīšanas rezultātus īpaši garantē vēl arī ar oficiālām saistībām.

Klientus aicinām izmantot divu tipu garantētas taupīšanas kontraktus: ar investīcijām un bez tām. Abos gadījumos tiek veikta objekta sistēmu apskate un norādītas enerģijas taupīšanas iespējas. Tiem, kam nav iespēju investēt, piedāvājam risinājumus, kas neprasa papildu izdevumus: sistēmu regulēšanu, periodisku ierīču un to parametru atbilstības monitoringu, atbilstības higiēnas normām kontroli. Ja ir iespēja investēt papildu taupīšanas pasākumos, kvalificēti uzņēmuma speciālisti veic visus ierīču uzstādīšanas darbus un uzraudzību.

Ieguvums:

 • ietaupīšanas garantija.
 • taupīšana bez investīcijām.
 • kvalificēta uzraudzība.

Enerģijas uzskaite

Enerģijas uzskaite un tās nolasīšanas risinājumi

Konsultējam, izstrādājam piedāvājumus, ieviešam uzskaites un rādījumu nolasīšanas risinājumus. Iznomājam uzskaites ierīces īstermiņa mērījumiem. Lietojam tikai uzticamas ierīces. Varam piedāvāt arī neinvazīvas mērierīces, ja sistēmu apturēšana ir sarežģīta vai nav iespējama.

Enerģijas resursu taupīšana un patēriņa kontrole sākas no patēriņa datu noteikšanas, kas tiek īstenota ar automatizētu monitoringa sistēmu palīdzību. Ja situācija nav novērtēta, ir sarežģīti veikt patēriņa kontroli.

Lai panāktu optimālu resursu vadību, mēs piedāvājam:

 • Sistēmas projektēšanas posmā monitoringa mērķobjekti sadalāmi atsevišķās apakšgrupās, tiek novērtēta virtuālo punktu nepieciešamība, analizēta produkcijas datu integrācijas iespēja, sagatavota uzskaites sistēmas punktu shēma, saskaņota ievada uzskaites punktu integrēšana.
 • Sistēmas ieviešanas posmā tiek uzstādītas mērierīces (skaitītāji), instalēta datu uzkrāšanas iekārta, veikta visu punktu konfigurācija.
 • Sistēmas nodošana ekspluatācijā, kuras laikā kopā ar klientu tiek veidotas speciālas atskaites un veiktas procedūras, kas nepieciešamas darba turpināšanai ar uzskaites sistēmu.

ESCO modeļa prakse

Ieviešot enerģiju ietaupošus risinājumus, piemērojam Rietumvalstu praksi – ESCO investīciju modeli, kas nozīmē – investīcijas enerģiju taupošās sistēmās nodrošina paši darbu izpildītāji.

“City Service Engineering”, kas atbilst ESCO (angl. Energy Service Company) pakalpojumu uzņēmumam izvirzītajiem standartiem, slēdz līgumus ar ēku valdītājiem un investē savus līdzekļus ēkas enerģētiskās efektivitātes uzlabošanas pasākumos. Lielāko daļu investīciju uzņēmums atgūst no nākotnē gaidāmā enerģijas ietaupījuma, kas iegūts līguma spēkā esamības laikā.

Parakstot vienošanos ar klientu, uzņēmums garantē, ka, ieviešot jaunus enerģijas taupīšanas pasākumus ēkās, tiks ietaupīts ne mazāks daudzums enerģijas par norādīto.

ESCO projekts var ietvert:

 • enerģijas piegādi.
 • enerģijas taupīšanas pasākumu projektēšanu.
 • būvdarbus, kas nepieciešami enerģijas lietošanas efektivitāti palielinošu pasākumu ieviešanai,
 • ēkas un (vai) enerģijas taupīšanas pasākumu un / vai ēkas inženiertehnisko sistēmu (apsildes, karstā ūdens un elektrības sistēmas) tehnisko uzraudzību,
 • administratīvās un citas klienta apkalpošanas funkcijas,
 • projekta finansēšanu.
 • energoauditu.
 • elektroenerģijas patēriņa monitoringu.